Bank rezerw

Odpowiedzi na pytania dotyczące dziedziny finansów
Podatki w działalności gospodarczej

Decydując się na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej musimy mieć na uwadze, że będzie to od nas wymagało dużo większej wiedzy podatkowej niż u standardowego Kowalskiego. Jeżeli nie będziemy mieć wystarczającej świadomości w tej materii, to powinniśmy zatrudnić kogoś, kto ma (księgowa), lub mieć nerwy ze stali.

Wybór formy podatkowej

Działalność gospodarczą rozpoczyna się od wybrania formy podatkowej, na podstawie której będziemy się rozliczać, na przykład podatek liniowy. Najczęściej wybierana przez niewielkich przedsiębiorców jest księga przychodów i rozchodów. Takie rozliczenie polega na prowadzeniu miesięcznych zestawień faktur zakupowych i wystawianych czy paragonów. Następnie w trybie miesięcznym, kwartalnym lub rocznym wylicza się na tej podstawie podatek, który można płacić zaliczkowo w trybie np. miesięcznym. Jest to o tyle korzystne, że nie trzeba wtedy płacić ogromnych podatków pod koniec roku a rozkłada się ten wydatek na cały rok.

Rozliczenie się z urzędem skarbowym

Po zakończonym roku podatkowym, osoba prowadząca działalność gospodarczą musi zrobić rozliczenie PIT, tak jak każda inna osoba dorosła w kraju. Rozliczenie takie wypełnia się na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Uwzględnia się opłacone podatki. W tym momencie można wyrównać podatki, które się omyłkowo nadpłaciło lub mamy niedopłatę. Z rozliczenia PIT można także otrzymać zwrot. Na przykład w przypadku, gdy prowadzimy działalność gospodarczą w trakcie zasiłku macierzyńskiego lub na emeryturze. Opłaca się wtedy składkę zdrowotną i ulega ona zwrotowi po dokonaniu rozliczenia PIT.

Niepłacenie podatków

Rzadko poruszanym tematem jest niepłacenie podatków przez małych przedsiębiorców i tego konsekwencje. Niestety jest to zjawisko dosyć powszechne w szczególności w małych podupadających miejscowościach, gdzie małe działalności są wypierane przez wielkie supermarkety. Jeżeli nie zapłacimy podatku w terminie, możemy dostać upomnienie i karę finansową. Czasami przyjdzie na to poczekać parę miesięcy, ale jeżeli nasz dług będzie rósł i nic z nim nie zrobimy, to skontaktuje się z nami wydział windykacji urzędu skarbowego, którego pracownicy będą starali się ściągnąć należność na rzecz urzędu. Możliwe jest ustalenie systemu spłaty, jednak należy pamiętać, że może być wtedy ustalone zastawienie naszego mienia. W przypadku zwykłej działalności gospodarczej możliwe jest zajęcie także prywatnego mienia właściciela firmy, ponieważ nic go nie chroni. Dlatego lepiej znać swoje prawa i obowiązki podatkowe oraz ich przestrzegać.

Więcej informacji na temat rozliczania PITów: https://kapitalni.org/pl/artykuly/jak-samodzielnie-rozliczyc-pit,73,290