Bank rezerw

Odpowiedzi na pytania dotyczące dziedziny finansów
Sposoby obliczania podatku przez przedsiębiorcę

Polskie prawo skarbowe dopuszcza różne sposoby obliczania podatku, dając przedsiębiorcy pewne możliwości wyboru sposobu opodatkowania adekwatne do sytuacji życiowej podatnika.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Zasady ogólne, jakie obowiązują podatki w Polsce to często wybierana forma opodatkowania, ponieważ prawo nie przewiduje tu żadnych ograniczeń w związku ze specyfiką prowadzonej działalności a stawka podatku obejmującą dochody do kwoty 85 528 zł jest stosunkowo niska (18%). Nadwyżka ponad kwotę 85 528 zł objęta jest podatkiem w wysokości 32%.

Do zalet zasad ogólnych opodatkowania  jest możliwość rozliczania kosztów firmowych oraz fakt, że podatek dochodowy płaci się tylko w przypadku uzyskania przychodu. Co więcej, przedsiębiorca może rozliczać się wspólnie z małżonkiem i korzystać z pozostałych ulg podatkowych. Rozliczanie opodatkowania na zasadach ogólnych rodzi jednak konieczność prowadzenia księgowości w formie Księgi Przychodów i Rozchodów lub ksiąg rachunkowych, co może być minusem dla niektórych przedsiębiorców.

Podatek liniowy

Podatek liniowy jest podatkiem, który wybiorą przedsiębiorcy osiągający dochód powyżej kwoty 85 528 zł rocznie. Podatek liniowy ma wiele cech wspólnych z opodatkowaniem na zasadach ogólnych (brak ograniczeń jeśli chodzi o rodzaj działalności, rozliczanie kosztów). Wyższa jest stawka (19%), ale stała niezależnie od wysokości dochodu. Podatek liniowy wyklucza korzystanie z ulg i rozliczanie wspólnie z małżonkiem.

Karta podatkowa

Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać tylko niektóre grupy zawodowe takie jak taksówkarze, pielęgniarki, dentyści, krawcowe, czy kosmetyczki. Warunki, jakie należy spełnić, żeby móc skorzystać z tej atrakcyjnej z punktu widzenia podatnika formy opodatkowania opisane są szczegółowo w Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wysokość podatku w przypadku karty podatkowej zależy tylko i wyłącznie od rodzaju oraz zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców miejscowości, w której działalność jest prowadzona. Nie zależy natomiast ani od przychodu, ani od kosztów. Minusem opodatkowania w formie karty podatkowej może być dla przedsiębiorcy niemożność skorzystania z ulg.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ta forma opodatkowania zarezerwowana jest dla wybranej, konkretnej grupy przedsiębiorców. Mogą z niego korzystać m.in. robotnicy budowlani, właściciele punktów gastronomicznych, agenci turystyki czy przedstawiciele wolnych zawodów. Podatek oblicza się od przychodu, którego nie pomniejsza się o koszty. Przedsiębiorca stosujący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie może skorzystać z ulg i odliczeń.

Wysokość stawek ryczałtu uzależniona jest od rodzaju działalności.