Bank rezerw

Odpowiedzi na pytania dotyczące dziedziny finansów
Czym jest hipoteka nieruchomości?

Nie raz już pewnie słyszeliśmy bądź sami korzystamy z takiego rozwiązania finansowego jakim jest kredyt hipoteczny. Jednak czy naprawdę wiemy co to oznacza, czym rzeczywiście jest hipoteka naszej nieruchomości. Dla wielu z nas jest to pojęcie nie do końca jasne i w pełni sprecyzowane.

Czym tak naprawdę jest obciążenie hipoteczne nieruchomości?

Każda nieruchomość posiada urzędowy, a wręcz sądowy spis praw z nią związanych. Ten spis w najbardziej powszechnym rozumieniu nazywa się księgą wieczystą nieruchomości. To taki dowód osobisty każdej nieruchomości. I jak każdy tego typu dokument, są tam określone działy, a w nich zawarte określone informacje. Nas w tym przypadku powinien najbardziej zainteresować dział czwarty, czyli właśnie hipoteki. Tutaj znajdziemy wpisy wierzycieli, którzy pod zastaw danej nieruchomości pożyczyli pieniądze. I tutaj właśnie będzie wpisany bank, który udzieli nam kredytu hipotecznego. Swoją drogą to ten dział powinniśmy zawsze szczegółowo przeanalizować przed zakupem nieruchomości, by uniknąć kupienia jej wraz z długiem.

Czy dla nieruchomości można mieć tylko jeden wpis hipoteki z zadłużeniem?

Oczywiście nie. Bank, który postawił nam do dyspozycji kredyt hipoteczny przed jego uruchomieniem chce, byśmy wpisali obciążenie do księgi wieczystej. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by pod zastaw tej samej nieruchomości zaciągnąć kolejne zobowiązanie, obciążając ponownie jej hipotekę. Jednak musimy wtedy pamiętać o dwóch kwestiach: po pierwsze wartość naszej nieruchomości powinna być wyższa od wartości wpisów hipotecznych i po drugie, drugi bank kredytujący musi zgodzić się na bycie wpisanym na drugim miejscu.

Dlaczego znaczenie ma fakt, na którym miejscu wpisana jest hipoteka?

Bank udzielający nam kredytu hipotecznego z założenia chce być wpisany na pierwszym miejscu. Wynika to z faktu, iż w przypadku gdy zaprzestaniemy obsługi zadłużenia i bank zmuszony zostanie do dochodzenia swoich roszczeń z ustanowionych zabezpieczeń, kolejność wpisów w dziale hipoteki decyduje o kolejności zaspokajania roszczeń przez komornika. Dlatego bank niechętnie godzi się na umieszczenie jego wpisu na drugim bądź kolejnym miejscu. Chyba, że ma pewność, iż wartość nieruchomości znacznie przewyższa wszelkie zobowiązania.

Czy obciążenie hipoteki jest  niebezpieczne?

Jeśli zaciągamy kredyt hipoteczny z myślą o jego spłacie to nie jet to niebezpieczne. Problemy zaczną się w chwili, gdy okaże się, że nie możemy dłużej obsługiwać zaciągniętego zobowiązania. Wówczas bank może dochodzić swoich roszczeń z ustanowionych zabezpieczeń, między innymi wpisanych do hipoteki naszej nieruchomości.