Bank rezerw

Odpowiedzi na pytania dotyczące dziedziny finansów
Ubezpieczenie kredytu – podstawy

Sugestia albo konieczność ubezpieczenia kredytu to jedna z rzeczy, na którą napotykają klienci banków, w procesie uzyskiwania kredytu gotówkowego. Jest to jeden z rodzajów zabezpieczenia, jakie stosują banki, aby uzyskać pewność spłaty zobowiązań kredytowych swoich klientów. Innymi rodzajami stosowanych rozwiązań, są: poręczenie majątkowe przez osoby trzecie (tak zwanych żyrantów) – które, w razie niespłacenia zobowiązań przez pożyczkobiorcę odpowiadają przed bankiem swoim majątkiem oraz hipoteka, jaka może być nałożona na nieruchomości lub ruchomości pożyczkobiorcy.

Skąd taka presja na zabezpieczenie spłaty kredytu?

Współczesny rynek finansowy jest niepewny, a okoliczności w jakich znajdują się pożyczkobiorcy zmienne. Banki zatem szukają możliwości uzyskania pewności spłaty zadłużenia. Presja na zabezpieczanie spłaty kredytów bierze się również z regulacji prawnych, które powstały po ostatnim wielkim kryzysie, jaki dotknął banki na całym świecie i załamaniu systemu bankowego w Stanach. Polskie regulacje prawne, w tym przypadku – odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego i Ustawa o ubezpieczeniach z 22 maja 2003 roku, regulują kwestie związane z ubezpieczaniem pożyczek i jasno mówią, że ubezpieczenie kredytu nie może być obowiązkowe. Jednocześnie ustawodawca wprowadza regulacje, zapobiegające nadmiernemu rozwojowi tak zwanej bańki finansowej, więc nakłada na pożyczkodawców – między innymi banki konieczność dostosowania ofert do możliwości finansowych klientów. W tym przypadku znaczy to, że banki (przynajmniej w teorii) nie powinny oferować klientom kredytów, na które tych ostatnich po prostu nie stać. Ubezpieczenie spłaty kredytu, czy tez inne, wspomniane wcześniej formy zabezpieczenia, pozwala na zwiększenie zdolności kredytowej klientów i sprzedaż produktu kredytowego. Prawo dopuszcza jednak taką możliwość, jak rezygnacja z ubezpieczenia kredytu – https://kapitalni.org/pl/porady-eksperta/tomasz-jaroszek/rezygnacja-z-ubezpieczenia-w-czasie-trwania-kredytu-czy-mozna-zrezygnowac-z-ubezpieczenia-kredytu/id/192. W takim wypadku, bank może zażądać od kredytobiorcy innego rodzaju zabezpieczenia.

Jakich sytuacji dotyczą ubezpieczenia i ich rodzaje?

Ubezpieczenia kredytu dotyczą sytuacji, w których kredytobiorca nie jest w stanie spłacać rat z różnych powodów. Powodami takimi mogą być: śmierć kredytobiorcy, choroba, trwała utrata zdrowia, czy sprawności, uniemożliwiająca pracę zarobkową. Takim powodem może być też utrata pracy przez pożyczkobiorcę. To, jakie dokładnie sytuacje obejmuje ubezpieczenie, i jaka część kredytu zostaje w razie ich zaistnienia spłacona przez ubezpieczyciela, zależy od rodzaju umowy kredytowej. Ubezpieczyciel może zabezpieczać spłatę tylko w niektórych z tych sytuacji. Może też gwarantować spłatę całości, albo tylko części zadłużenia.