Bank rezerw

Odpowiedzi na pytania dotyczące dziedziny finansów
Elementy umowy kupna sprzedaży

Umowa kupna sprzedaży jest zawierana w celu zbycia przedmiotu przez jeden podmiot na rzecz drugiego. Prawo własności jest przekazywane za opłatą – gdyby brakowało tego elementu, byłaby to darowizna. Brak jest jakiegokolwiek odgórnego wzoru umowy tego typu, jednak szczególne znaczenie ma zawarcie w niej konkretnych elementów. Jakich?

Strony umowy

Ważnym jest, by konkretnie określić, kto zbywa dany przedmiot, a także kto jest nabywcą. Określenie to przyjmuje różną formę w rozmaitych dostępnych w sieci wzorach tego typu umów, jednak przyjęło się, że  – oprócz podstawowych danych – umieszcza się w niej również numer dokumentu tożsamości. Ma to zapobiec podszywaniu się i tym samym – dać pewność, że obydwie osoby podpisujące dokument są rzeczywiście tym, za kogo się podają.

Przedmiot umowy i jego cena

Warto w umowie określić szczegółowe dane sprzedawanego przedmiotu – o ile to możliwe. Taka opcja istnieje między innymi w przypadku samochodów i często stosowaną praktyką jest właśnie podawanie detali o pojeździe – takich jak numer nadwozia i inne dane, które są unikalne.

Dzięki temu można szybko potwierdzić, że określony przedmiot faktycznie był przedmiotem umowy. Dodatkowo, niezbędne jest określenie ceny za niego. Ma to znaczenie głównie ze względów podatkowych: sprzedana rzecz podlega opodatkowaniu, podobnie zresztą jak darowizna (a tym właśnie byłoby nieodpłatne zbycie przedmiotu umowy), jednak stawki są różne. Dlatego też, by móc obliczyć dokładnie należą Urzędowi Skarbowemu kwotę podatku, konieczne jest podanie wartości przedmiotu. Uwaga: w przypadku samochodów US bierze pod uwagę cenę rynkową zbliżonych modeli, a nie faktyczną kwotę zawartą w umowie ze względu na częstą praktykę fałszowania ceny.

Podpis obydwu stron umowy

Co do zasady, umowę kupna sprzedaży powinien podpisać zbywca i nabywca, jednak mogą oni wyrazić zgodę na to, by dokumenty w ich imieniu zostały podpisane przez kogoś innego. W takiej sytuacji muszą zostać wydane pełnomocnictwa, dzięki którym osoby postronne mogą występować w imieniu stron umowy.

Artykuł powstał na podstawie poradnika od Kapitalni.org