Bank rezerw

Odpowiedzi na pytania dotyczące dziedziny finansów
Podanie o pracę – czy warto je napisać?

Podanie o pracę jest dokumentem, który stanowi doskonałe uzupełnienie listu motywacyjnego i CV składanego do zakładu pracy, który obecnie nie prowadzi rekrutacji. Nie wszyscy doceniają rolę, jaką odgrywa w procesie starania się o wymarzone stanowisko. Napisanie podania o pracę to jasny sygnał dla potencjalnego pracodawcy, że kandydat potrafi podjąć własną inicjatywę, jest zaangażowany oraz chętny do podejmowania nowych wyzwań. Nawet osoby, które nie dysponują odpowiednim doświadczeniem, powinny zdecydować się na napisanie podania o pracę, w którym mogą wykazać inne swoje cechy, które będą przemawiać za ich zatrudnieniem.

Jak powinno wyglądać podanie o pracę?

Podanie o pracę powinno być dokumentem dość zwięzłym w formie. Przyjmuje się, że nie powinno zajmować się więcej niż 3/4 strony A4. Powinno być napisane w dość oficjalnej formie, kierowane bezpośrednio do kierownika lub prezesa z prośbą o przyznanie etatu na danym, upatrzonym stanowisku.

W podaniu o pracę powinny się znaleźć elementy takie jak: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby ubiegającej się o pracę, data i miejscowość napisania pisma, dane firmy, w której chce się pracować, tytuł i treść podania oraz podpis. Pod spodem można zamieścić ewentualnie informacje o dołączonych załącznikach.

Jak zainteresować potencjalnego pracodawcę?

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że osoby, do których kieruje się podanie o pracę, czytają w ciągu miesiąca całą masę podobnych dokumentów. Dlatego warto zrobić wszystko, by wyróżnić się na ich tle i pokazać, że posiada się idealne kwalifikacje do pracy na wymarzonym stanowisku. Warto mieć świadomość tego, że już sam wygląd podania o pracę potrafi wyrobić w potencjalnym pracodawcy opinię na temat kandydata. Dlatego warto zadbać o to, by podanie nie zawierało żadnych błędów, a tekst był sformatowany w sposób czytelny i estetyczny. Oczywiście, w podaniu o pracę nie wolno uciekać się do kłamstwa, ani używać wytartych sloganów. Należy być bardzo rzeczowym i dokładnie wskazać argumenty, które przemawiają za zatrudnieniem.

Podsumowując, podanie o pracę jest bardzo przydatnym dokumentem, które przydaje się w sytuacji, kiedy aplikuje się na stanowisko. które jest bardzo oblegane. Na napisanie podania o pracę mogą także zdecydować się osoby, które posiadają niewielkie doświadczenie w zawodzie, ale chcą wywrzeć wrażenie na potencjalnym pracodawcy swoim zaangażowaniem oraz ambicją. Starając się o pracę marzeń, na pewno warto pokusić się o napisanie podania o pracę.