Bank rezerw

Odpowiedzi na pytania dotyczące dziedziny finansów
Rozdzielność majątkowa – jak ją podpisać?

Ustanowienie rozdzielności majątkowej wcale nie jest tak prostym zadaniem, jakby to mogło wydawać się na pierwszy rzut oka. Niniejszy artykuł to doskonała propozycja dla tych osób, które chcą podpisać intercyzę, ale niestety nie mają zielonego pojęcia jak za to się zabrać.

Wspólność majątkowa

Jeżeli małżonkowie nie podpiszą przed ślubem umowy majątkowej (intercyzy), to automatycznie w ich małżeństwie będzie funkcjonował ustrój ustawowej wspólności majątkowej. Warto wyraźnie zaznaczyć, że wspólność majątkowa obejmuje nie tylko przedmioty majątkowe nabyte w czasie małżeństwa, ale również przedmioty majątkowe nabyte przez każdego z nich z osobna. W dużej mierze to właśnie w taki sposób tworzony jest majątek wspólny. Przy wspólnocie majątkowej każdy z małżonków ma identyczny udział w całym majątku, bez względu na to, ile do niego wnosi.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Dla osób, którym nie odpowiada powyżej opisana wspólność majątkowa istnieje oczywiście możliwość podpisania intercyzy. Rozdzielność majątkowa zgodnie z prawem może nastąpić nie tylko w drodze umowy, ale również w postępowaniu sądowym. W przypadku umowy niezbędne jest podpisanie odpowiedniego aktu notarialnego. Maksymalna stawka notariusza za przygotowanie aktu notarialnego wynosi 400zł. Ustanowienie rozdzielności majątkowej w takim trybie możliwe jest jedynie wtedy, gdy obie strony zgadzają się na wszystkie zapiski w umowie.

Intercyza bez zgody jednego z małżonków

Ustanowienie rozdzielności majątkowej bez zgody jednego z małżonków w wielu przypadkach sprowadza się do skorzystania ze środków sądowych. Zgodnie z aktualnymi przepisania prawa, każdy z małżonków może żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd. Warto wspomnieć jednak o tym, że pozew musi być należycie uzasadniony. Powód musi zgłosić fakty, które maja duże znaczenie dla sprawy i odpowiednie dowody. Najczęstszymi powodami jest oczywiście trwonienie majątku wspólnego albo nieprzyczynianie się do jego powstawania.

Jak złożyć pozew o rozdzielność majątkową?

Pozew należy złożyć do sądu rejonowego, a dokładniej mówiąc do wydziały cywilnego. Złożenie pozwu wiąże się również z koniecznością uiszczenia wpisu sądowego o wysokości 30-600zł. Mowa tutaj oczywiście o tzw. „wpisie tymczasowym”. Po zakończeniu sprawy sąd rejonowy określi dopiero „wpis ostateczny”. Wysokość wpisu ustalana jest indywidualne przez sąd i w dużym skrócie zależy ona głównie od wartości przedmiotu rozstrzygnięcia ustalonego w czasie danej sprawy. Rozdzielność majątkowa drogą sądową może być bardzo skomplikowana, dlatego też aby uniknąć wszelkich problemów warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika.