Bank rezerw

Odpowiedzi na pytania dotyczące dziedziny finansów
Stopy procentowe idą w dół, a wraz z nimi oprocentowanie kredytów, kont i lokat

Rekordowo niskie stopy procentowe obowiązujące obecnie w Polsce oznaczają, że oprocentowanie kredytów jest na wyjątkowo niskim poziomie. Z drugiej jednak strony taka sytuacja nie jest korzystna dla klientów posiadających konta oszczędnościowe i lokaty.

Epidemia koronawirusa poważnie nadwyrężyła gospodarkę na całym świecie. Jedną z konsekwencji światowej pandemii stało się masowe obniżanie stóp procentowych wpływających na oprocentowanie kapitału na rynku międzybankowym. Taka sytuacja dotyczy także Polski. Rada Polityki Pieniężnej obniżała stopy procentowe już trzykrotnie – dzisiaj znajdują się one na rekordowo niskim poziomie, bliskim zera.

Stopy procentowe i WIBOR

Podstawowe stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego, które ustalane są przez Radę Polityki Pieniężnej, dzielą się na kilka typów. Wśród nich znajduje się stopa referencyjna, która ma pośredni wpływ, WIBOR dostosowuje się do aktualnych stóp, ale stopy determinują bezpośrednio wysokości WIBOR-u.

WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) wyznacza referencyjną wysokość oprocentowania pożyczek na rynku międzybankowym w Polsce. Stawki te odnoszą się do różnych terminów depozytów – od jednego dnia (WIBOR ON) do jednego roku (WIBOR 1Y). Najczęściej korzysta się stawki WIBOR-u 3M, która odnosi się do okresu depozytu 3-miesięcznego. Służy on do wyznaczania oprocentowania kredytów i pożyczek ze zmiennym oprocentowaniem

Spada maksymalne oprocentowanie kredytów

Wysokość maksymalnego oprocentowania kredytów i pożyczek warunkowana jest przepisami prawa. W Polsce, według zapisów Kodeksu cywilnego, nie może być ono wyższe od dwukrotności sumy stopy referencyjnej i wysokości 3,5 proc.

Wartość stopy referencyjnej od dnia 2020-05-29: 0,1 proc.

Maksymalne odsetki: 7,2 proc.

Wobec tego kredytobiorcy mogą obecnie otrzymać kredyty i pożyczki na lepszych warunkach. Obniżka dotyczy także tych osób, które już teraz posiadają zobowiązania regulowane stawką WIBOR 3 M dla oprocentowania zmiennego.

Z drugiej strony, niskie stopy procentowe oznaczają obniżenie oprocentowania lokat terminowych oraz kont oszczędnościowych. Już teraz wiele banków stosuje bardzo niskie oprocentowanie, nawet na poziomie 0,01 proc.